Aluminium jest doskonałym odtleniaczem. Wprowadzony w małych ilościach zmniejsza skłonność stali do hartowania i rozdrabnia ziarno. Graniczna zawartość aluminium ze względu na podział stali na niestopowe i stopowe wynosi 0,1%. Aluminium ogranicza szkodliwy wpływ azotu na starzenie stali przez wiązanie go w trwały azotek glinu. Stale o zwiększonej zawartości aluminium (0,5n-3%) wykazują podwyższoną żaroodporność, ale są trudno spawalne. Aluminium bardzo ogranicza zakres fazy gamma w stali. Miedź jest dodawana do niewielu typów stali i w niewielkich ilościach, ponieważ penetrując wzdłuż granic ziaren, wpływa bardzo niekorzystnie na procesy przetwórcze na gorąco. Jest więc uważana za pierwiastek szkodliwy. Jej zawartość ponad 0,3% może powodować utwardzanie wydzieleniowe. Graniczna zawartość miedzi ze względu na podział stali na niestopowe i stopowe wynosi 0,4%. Obecność miedzi do 0,4% w stalach niestopowych i niskostopowych nie pogarsza znacząco ich spawalności. Miedź w nieznacznym stopniu podnosi hartowność stali. Jest podstawowym dodatkiem (do 0,4%) do stali trudno rdzewiejących.

Author:

Related Post

top