Każda umowa z bankiem może dla wielu klientów być trudnym i niezrozumiałym dokumentem, który bez odpowiedniej wiedzy z zakresu finansów jest nie do rozszyfrowania. Podpisując takie dokumenty nierzadko obawiamy się pułapek czyhających na niezorientowanego klienta. Nie inaczej bywa w przypadku lokat bankowych, które jako depozyt pieniężny, również wymagają zawarcia stosownych umów. Zanim więc zdecydujemy się na konkretną ofertę, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów umowy, aby mieć świadomość co się podpisuje i na jakie warunki przystaje.

Dokument przedstawiony przez bank powinien zawierać przede wszystkim informacje o minimalnym progu depozytu, który pozwala uruchomić lokatę, oraz czas trwania umowy, czyli okres na jaki przekazywane są do depozytu pieniądze. Niezbędne są także informacje określające warunki na jakich klient może odstąpić od umowy, oraz na jaki procent zwrotu kapitału może w takim wypadku liczyć. Bywa, że banki nie zwracają 100% wpłaconej kwoty, a jedynie 80 czy 90%, zatem umowa powinna zawierać tego typu informacje. Należy także zwrócić uwagę na oprocentowanie lokat, gdyż na podstawie tej wartości, długości trwania inwestycji i wniesionego kapitału, jesteśmy w stanie wyliczyć potencjalne zyski.

Powyższe elementy są w przypadku lokaty bankowej najistotniejsze dla klienta i w szczególności na nie powinien zwrócić uwagę podpisując dokumenty, jednak jak w każdym przypadku ważne jest wnikliwe zapoznanie się z całością dokumentacji, gdyż często możemy natrafić na informacje o dodatkowych opłatach czy prowizjach które stosują banki. Istotne są także informacje o warunkach na jakich możliwe jest przedłużenie lokaty, oraz czy grożą jakieś kary w przypadku zerwania umowy. Zwrócić uwagę należy także na warunki na jakich umowa zostaje przedłużona i czy zmieniają się one na niekorzyść klienta.

Każda, nawet z pozoru najlepsza lokata, może zawierać w umowie niekorzystne dla klienta punkty. Warto więc wnikliwie przyjrzeć się wszystkim dokumentom z wyszczególnieniem wyżej opisanych elementów, aby uniknąć podpisania niechcianej oferty.

Author:

Related Post

top